hero-flemingsberg

Hyreslagen

12 kap i Jordabalken är en del av hyreslagen och tillämpas huvudsakligen när du hur ut din hyreslägenhet, ett rum i en hyreslägenhet eller ett fritidshus för fritidsändamål. Denna lag skiljer sig i till viss del i framförallt hyressättning, uppsägningstid och besittningsskydd i jämförelse mot den så kallade privatuthyrningslagen.

Hyra

Du får exempelvis inte ta ut en högre hyra än du själv betalar till din hyresvärd. Läs mer under tips & goda råd. Du får dock lägga på faktiska kostnader för drift samt 10-15% för möblering. Lägenheten ska då vara så pass möblerad att man kan anse att det inte behövs kompletteras något för att bo där. Om man tar ut en hyra överstigande sin hyra kan man bli återbetalnings skyldig för mellanskillnaden retroaktivt tillbaka i tiden.

Uppsägning

Gällande uppsägningstid så är den på ömsesidigt 3 månader vid tillsvidareavtal eller längre uthyrningar. Om man hyr ut mindre än 9 månader kan man komma överens om kortare uppsägningstid.

Besittningsskydd vid uthyrning enligt hyreslagen

VIKTIGT! I detta fall kan hyresgästen åberopa besittningsskydd efter 9 månader så ytterst viktigt att ta som regel att alltid skriva ett avtal om att hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet.