hero-flemingsberg

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för oss på Bostadsavtal. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

“Du” syftar i den här policyn på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe, betalningsmottagare eller andra individer inom din familj eller din organisation. “Vi” syftar i den här policyn på Bytesverket.

Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls alltid av dig direkt eller när du använder vår hemsida och våra tjänster.

Aktivitet på vår hemsida

Se vår information om cookies för att få veta mer om vilka personuppgifter som vi inhämtar när du besöker vår hemsida.

Vid köp eller agerande på vår hemsida

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

  • Namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och betalningsinformation. Känslig data såsom kortnummer osv. sparas endast hos vår kortleverantör.
  • Vi kan även komma att registrera dina intressen, aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster;

Informationen vi sparar använder vi i följande syften:

  • Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, administration (inklusive fakturering, inkasso, kreditkontroller och teknisk support) eller för att kommunicera med dig.
  • I något fall sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen.
  • I marknadsföringssyfte använder vi information för utskick av direktmarknadsföring av våra tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade online annonser.
  • Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos eller att du på något sätt använt vår hemsida kommer vi att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på info@smedstaden.com för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

Information inhämtad från tredje parter

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag.

Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

Spridning av information

Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock använda dina uppgifter i vårt nätverk av bostads relaterade hemsidor som tillhör oss och enbart i marknadsföringssyfte.

Vi kan också komma att dela informationen med andra mottagare om det faller under följande kategorier:

  • Myndigheter såsom t.ex. polisen eller kronofogden vid hjälp med obetalda skulder.
  • Leverantörer av betaltjänster
  • Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.
  • Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

Överföring av din information till annat land

Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information.

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta oss om klagomål eller synpunkter på info@smedstaden.com

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande om att emotta framtida marknadsföring från oss samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.

Denna integritetspolicy uppdaterades Februari 2021. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.