Borgensförbindelse

39.00 kr

Borgensförbindelse används som en säkerhet gentemot uthyraren. Den som går i borgen för någon är därmed ansvarig för skrivet avtal i sin helhet. De innebär att alla hyresgästens åtaganden övergår till fullo borgenären om hyresgästen av någon anledning åsidosätter sitt åtagande.