Hyra ut fritidshus
När man ska hyra ut fritidshus är det syftet med uthyrningen som avgör om du ska hyra ut enligt hyreslagen eller privatuthyrningslagen. Vad som definieras som fritidsändamål är inte klarlagt utan det är syftet med uthyrningen som är avgörande. Om uthyrningen sker under en kortare period t.e.x under sommaren som semesterbostad torde de anses som fritidsändamål men om uthyrningen sker under längre uthyrningar torde de ansa som permanent boende. Om fritidshuset hyrs ut för fritidsändamål blir hyreslagen tillämplig och om fritidshuset inte hyrs ut för fritidsändamål blir istället lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig.

Tänk här på vilken form av lagstiftning som gäller när du ska hyra ut fritidshus. Det skiljer sig i hyressättning, uppsägning och besittningsskydd beroende på syftet med din uthyrning. Du kan läsa mer om detta under Frågor & svar