Bostadsavtal – Fritidshus Hyreslagen

59.00 kr

Detta bostadsavtal används när du hyr ut ditt fritidshus för fritidsändamål. Vad som definieras som fritidsändamål är inte klarlagt utan det är syftet med uthyrningen som är avgörande. Om uthyrningen sker under en kortare period t.e.x under sommaren som semester bostad torde de anses som fritidsändamål medan längre uthyrningar inte skulle göra det.

Läs mer här under om tillämpningen av hyreslagen när det gäller uthyrning av fritidshus.